Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oorganiska ytbeläggningar - Provningsmetod för elektrolytiska beläggningar avguld och guldlegeringar - Del 3: Porositetsprovning (ISO/DIS 4524-3:2020)
Nummer:prEN ISO 4524-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 116
Namn på kommittén:Oorganiska ytbeläggningar
Publicerat:den 14 okt 2020
Sista svarsdatum:den 14 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 4524 specifies four electrographic tests for assessing the porosity of electrodeposited gold and gold alloy coatings for engineering, and decorative and protective purposes.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.