Detaljer om förslaget

Svensk titel: Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 5: Bestämning av ljudemission
Nummer:ISO/DIS 230-5
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 275
Namn på kommittén:Verktygsmaskiner - Säkerhet
Publicerat:den 13 okt 2020
Sista svarsdatum:den 14 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This noise test code specifies all the information necessary to carry out efficiently and under standardized conditions the determination, declaration and verification of the noise emission characteristics of machine tools.

Noise emission characteristics include emission sound pressure levels at workstations and the sound power level. The determination of these quantities is necessary for:

- manufacturers to declare the noise emitted;

- comparing the noise emitted by machine tools in the family concerned;

- purposes of noise exposure risk assessment by the user of the machine tool.

The use of this noise test code ensures reproducibility of the determination of the noise emission characteristics within specified limits determined by the grade of accuracy of the basic noise measurement method used. Noise measurement methods referred to in this standard are accuracy grade 2 (engineering grade) or accuracy grade 3 (survey grade).

Accuracy grade 2 is preferred with the benefit of having a lower measurement uncertainty, accuracy grade 3 is allowed.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.