Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lyftkranar - Manöverorgan - Arrangemang och egenskaper - Del 5: Travers- och portalkranar
Nummer:ISO/DIS 7752-5
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 262
Namn på kommittén:Lyftkranar
Publicerat:den 13 okt 2020
Sista svarsdatum:den 15 dec 2020
Ämnesområden:Lyftkranar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 7752 establishes the arrangement, requirements and direction of movement of the basic controls for travelling, traversing, slewing, cab movement and load hoisting and lowering operations for all cab-operated, overhead travelling cranes and portal bridge cranes, as defined in ISO 4306-1and ISO 4306-5.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.