Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Diagnostikkommunikation över CAN (DoCAN) - Del 4: Krav för emissionsrelaterade system
Nummer:ISO/DIS 15765-4
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 13 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements for Controller Area Networks (CAN) between the in-vehicle network and the diagnostic link connector of the vehicle. The network presumes the use of an external test equipment for inspection and repair diagnostics, and other possible use cases. This document does not specify any requirements related to the in-vehicle CAN network architecture. This document defines the requirements to enable the in-vehicle CAN network to successfully establish, maintain, and terminate communication with the devices externally connected to the diagnostic link connector.

This document places restrictions on those International Standards for the fulfilment of the regulations. It does not specify in-vehicle CAN bus architecture, but seeks to ensure that the vehicle's regulated CAN communications comply with external test equipment requirements.

This document is the entry point for DoCAN (Diagnostic communication over Controller Area Network). Based on the results of the initialisation, the external test equipment determines which protocol and diagnostic services are supported by the vehicle’s emissions-related system.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.