Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsbeslag - Hänglås och hänglåsbeslag - Krav och provningsmetoder
Nummer:prEN 12320
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 615
Namn på kommittén:Lås och beslag
Publicerat:den 13 okt 2020
Sista svarsdatum:den 3 dec 2020
Ämnesområden:Byggförnödenheter
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to mechanical padlocks and padlock fittings used on buildings and general use, and specifies the test methods to be used.

This document specifies performance and other requirements for strength, security, durability, performance, and corrosion resistance of padlocks. It establishes one category of use, two categories of durability, six categories for corrosion resistance and six grades for security based on performance tests that simulate attack.

Limited manual attack testing is included in this document because the machine testing does not replicate all known manual attacks.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.