Detaljer om förslaget

Svensk titel: Sjukvårdstextilier - Hygienunderlägg och lakansskydd för inkontinens
Nummer:SS 8760033
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 332
Namn på kommittén:Sjukvårdstextilier
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 4 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna standard anger produktegenskaper som man kan ställa krav på vid val av produkt. Det ges dock inga rekommendationer om vilka krav som ska ställas.

Denna standard specificerar en metod för absorptionsprovning samt en metod för dimensionsbestämning av lakansskydd och hygienunderlägg, både engångs- och flergångsprodukter, avsedda för skydd vid blås- och tarminkontinens.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.