Detaljer om förslaget

Svensk titel: Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av vattenhalt - Karl Fischer titreringsmetod
Nummer:prEN 15692
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 413
Namn på kommittén:Provning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the direct determination of water in ethanol to be used as a blending component for petrol, as well as in automotive ethanol (E85) fuel. This method is applicable in the range 0,05 % (m/m) to 0,54 % (m/m). NOTE For the purposes of this document, the term "% (m/m)" is used to represent the mass fraction. WARNING - Use of this document might involve hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.