Detaljer om förslaget

Svensk titel: Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 77: Hissar utsatta för seismisk påverkan
Nummer:prEN 81-77
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 211
Namn på kommittén:Hissar och rulltrappor
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the special provisions and safety rules for passenger and goods passenger lifts where these lifts are installed in buildings and constructions intended to withstand seismic events in compliance with EN 1998 1:2004 (Eurocode 8). This document does not introduce any specific provisions and safety rules for lifts when ad ≤ 1 m/s2 as defined in Annex A. This document does not address other risks due to seismic events (e.g. fire, flood, explosion). This document is not applicable to lifts installed before the date of its publication.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.