Detaljer om förslaget

Svensk titel: Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 58: Schaktdörrar - Brandprovning
Nummer:prEN 81-58
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 211
Namn på kommittén:Hissar och rulltrappor
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the fire resistance requirements for lift landing doors which can be exposed to a fire from the landing side. This document applies to all types of lift landing doors used as a means of access to lifts in buildings and which are intended to provide a fire barrier to the spread of fire via the lift well. It also specifies the method of testing and classification of fire resistance of lift landing doors. The test method is only valid for furnaces where the door is mounted in a vertical position. The test method allows for the measurement of integrity and if required the measurement of radiation and thermal insulation. This document covers the hazard of fire spreading to the lift well during a defined period of time. The fire resistance requirements are expressed in terms of integrity (E), insulation (EI) and radiation (EW). This document do not cover other technical requirements in addition to fire resistance requirements. The other technical requirements are specified in relevant product standards referring to this document. This document refers to CO2 as means of tracing the propagation of fire. The document does not cover hazards due to emission of gasses. This document is not applicable to lift landing doors installed in lifts before the date of its publication.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.