Detaljer om förslaget

Svensk titel: Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar
Nummer:prEN 81-28
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 211
Namn på kommittén:Hissar och rulltrappor
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document covers the risk of entrapment of users in the car and in the well, and gives the technical requirements for the alarm systems for passenger and goods passenger lifts, as described in the EN 81 series. This includes: - activation of the alarm, - transmission of the alarm, - information for use and maintenance, - site testing to verify the requirements of this document have been met before the lift is used. Excluded are: - the failure of the communication network (see Annex A), including mobile network signal strength or similar; - the failure of the network power supply such that all the lifts in a geographical area create entrapment simultaneously. This document is not applicable to alarm systems for lifts installed before the date of its publication.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.