Detaljer om förslaget

Svensk titel: Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader
Nummer:prEN 81-21
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 211
Namn på kommittén:Hissar och rulltrappor
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the safety rules related to passenger and goods/passenger lifts installed in existing buildings where limitations enforced by certain building constraints mean that some requirements of EN 81 20:2020 cannot be met. This document is intended to be read and applied in conjunction with EN 81-20:2020. It addresses the following constraints and gives requirements for alternative solutions: - existing perforate walls of the lift well; - reduction in available well are leading to reduced distance between car, counterweight or balancing weight; - counterweight or balancing weight in a separate existing well; - reduced building dimensions and clearances leading to: - reductions in available space for headroom and pit; - reduced car roof balustrade dimensions; - reduced height of sill apron; - reduced height of machine and/or pulley room; - reduced available area for access door/trap door; - reduction in available height of landing doors. This document is not applicable to lifts installed before the date of its publication.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.