Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 1: Allmänna krav på alla typer av beslag
Nummer:prEN 13126-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 615
Namn på kommittén:Lås och beslag
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 3 dec 2020
Ämnesområden:Byggförnödenheter
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies performance requirements for the strength and durability of hardware for the operation of movable sashes of windows and door height windows including requirements and test methods common to all hardware. This document is applicable to the hardware suitable for windows and door height windows in Table 1, whatever the material used for the construction of the window. This document does not apply to the following: - fusible links, - hardware for lifting side-hung windows, - fixing devices that are used to assemble or install a fixed window, - devices that are used for the permanent fixing of a complete window into a building structure, - mechanisms for the pneumatic or hydraulic remote operation of windows, - single axis hinges (other than those, which provide a pivot-function for windows), - single axis hinges as covered in EN 1935, - hardware for sliding doors and folding doors as covered in EN 1527 - door and window bolts as covered in EN 12051.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.