Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 14: Behör för låsning av glidfönster
Nummer:prEN 13126-14
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 615
Namn på kommittén:Lås och beslag
Publicerat:den 7 okt 2020
Sista svarsdatum:den 3 dec 2020
Ämnesområden:Byggförnödenheter
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of sash fasteners for windows and door height windows.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.