Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industritruckar - Hållbarhet - Del 1:Terminologi
Nummer:ISO/DIS 23434-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 221
Namn på kommittén:Industritruckar
Publicerat:den 5 okt 2020
Sista svarsdatum:den 2 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 23434 establishes the sustainability terms and definitions of industrial trucks.

This part is applicable to the life cycle of industrial trucks (hereafter referred to as trucks) as defined in ISO 5053-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.