Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 6: Bestämning av geltid på ugnshärdande pulver vid en given temperatur
Nummer:prEN ISO 8130-6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 30 sep 2020
Sista svarsdatum:den 1 dec 2020
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for determining the time for a thermosetting coating powder to gel at a specified temperature. A method is described for checking batch to batch variation and for the quality control of a given coating powder.

The gel time determined by this method is not directly related to the time for a coating powder to cure in practical applications.

The method is not applicable to coating powders with ultra-short gel times (less than 15 s).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.