Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 5: Bestämning av flytegenskaper på pulver/luft-blandning
Nummer:prEN ISO 8130-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 30 sep 2020
Sista svarsdatum:den 1 dec 2020
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for estimating the flow properties of a mixture of coating powder and air. The method reflects commercial practice in the application of coating powders.

The results obtained are influenced by the composition of the coating powder, its density, particle size distribution and particle shape, together with the tendency of the particles to agglomerate and to accept a charge.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.