Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 10: Bestämning av filmbildningseffektivitet
Nummer:prEN ISO 8130-10
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 30 sep 2020
Sista svarsdatum:den 1 dec 2020
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for determining the mass portion in per cent (%) of a sprayed coating powder which is deposited on a test item under known spray gun and environmental conditions.

The method is applicable to powders applied by corona or tribo charging and may be used to compare the deposition efficiency of different powders with the same or different gun with the same powder.

This method should only be used for comparison when powders or guns are evaluated consecutively, as the influence of the environment and the equipment can vary significantly with time and location.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.