Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar -
Nummer:ISO/DIS 22749-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnväg, tunnelbana och spårväg
Publicerat:den 29 sep 2020
Sista svarsdatum:den 30 nov 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to rubber and rubber to metal parts designed to be fitted on railway vehicles and similar vehicles running on dedicated tracks with permanent guide systems, whatever the type of rail and the running surface.

Typical applications of the rubber and rubber to metal parts include:

- vehicle suspension systems;

- equipment mounting systems;

- joints (e.g. end-mountings of dampers, rubber-based bearings, rubber-based parts used on mechanical couplings);

- limit stops.

These parts can be:

- made entirely of rubber, operating on their own or in combination with other elastic parts;

- made of rubber and metal, adherent together or not.

This document specifies;

- characteristics that rubber and rubber to metal parts shall achieve, together with applicable inspection and test methods to be carried out for verification.

This document does not apply to:

- rubber diaphragms for pneumatic suspension

springs;  elastic parts of buffing and drawgear springs;

- diaphragms, bellows and seals;

- hoses and tubings;

- transmission belts.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.