Detaljer om förslaget

Svensk titel: Arbetsplatsluft - Mätutrustningar för bestämning av halten bioaerosoler - Allmänna krav för användning och utvärdering av prestanda
Nummer:prEN 14583
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 29 sep 2020
Sista svarsdatum:den 7 dec 2020
Ämnesområden:Arbetsplatsluft
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies general requirements for the use and evaluation of physical and biological performance of volumetric sampling devices applied for assessing bioaerosols in the workplace.

This document lists the criteria for the selection of microbial strains that can be used for the evaluation of biological performance of samplers.

This document also describes a bioaerosol test facility suited for assessing the biological performance of bioaerosol sampling devices.

This document is not applicable for clean room measurements.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.