Detaljer om förslaget

Svensk titel: Brandsäkerhetsteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 1: Allmänna principer
Nummer:ISO/DIS 20710-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 181
Namn på kommittén:Brandsäkerhet
Publicerat:den 28 sep 2020
Sista svarsdatum:den 7 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO 20710-1, Part 1, provides information on the goal, scope, structure, contents, and background of the different parts of ISO 20710. The purpose of the series of ISO 20710 documents is to give information on the active fire protection systems in the design, implementation, and maintenance described in ISO 23932-1. ISO 20710 is linked to the steps of the performance-based fire safety engineering design process described in ISO 23932-1.

This International Standard is not intended as a detailed technical design guide but is intended to provide the guidance necessary to use ISO 20710 for professionals who consider the active fire protection systems at each step presented in ISO 23932-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.