Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kvalitetssäkring av HVB - Upphandlingsvägledning
Nummer:ftSS 41000
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 597
Namn på kommittén:Kvalitetssäkring av HVB
Publicerat:den 25 sep 2020
Sista svarsdatum:den 20 nov 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument specificerar grundläggande krav på tjänster för omvårdnad och behandling till brukare på HVB oavsett driftsform. Med grundläggande krav avses krav som kan tillämpas på samtliga HVB, oavsett verksamhetsinriktning och huvudman. Detta dokument är avsett att kunna användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänster för omvårdnad och behandling på HVB. Den är även avsedd att kunna användas som underlag vid upphandling, insatsbeställning vid individavtal, utbildning, tillsyn och certifiering.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.