Detaljer om förslaget

Svensk titel: Metriska ISO-gängor för allmän användning - Gängtoleranser - Del 5: Gränsmått för invändiga gängor avsedda för användning tillsammans med varmförzinkade utvändiga gängor med max. mått enligt toleransläge h före förzinkning- Tillägg1
Nummer:ISO/DIS 965-5:1998/Amd1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 103
Namn på kommittén:Fästelement
Publicerat:den 24 sep 2020
Sista svarsdatum:den 1 dec 2020
Ämnesområden:Metriska gängor
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna del av ISO 965 anger avmått och gränsmått för medel- och toppdiameter för invändiga metriska ISO-gängor för allmän användning enligt ISO 262 med basprofil enligt ISO 68-1. Invändiga gängor enligt denna del av ISO 965 är avsedda för användning tillsammans med utvändiga gängor med max. mått enligt toleransläge h före varmförzinkning. Gränsmåtten för den angivna toleranskvaliteten är härledda ur toleranserna enligt ISO 965-1. Lägesavmåtten för invändiga gängor med toleransläge AZ har beräknats enligt följande formel: EIAZ = + (300 + 20P) där EI uttrycks i mikrometer; P uttrycks i mm. Lägesavmåtten för invändiga gängor med toleransläge AX har beräknats enligt följande formel: EIAX = + (220P -20) där EI uttrycks i mikrometer P uttrycks i mm Produkter tillverkade med gängtoleranser enligt denna del av ISO 965 kan brista under belastning vid provning enligt ISO 898-2 om inte övriga mekaniska egenskaper anpassas. Invändiga gängor med gängtoleranser enligt denna del av ISO 965 får inte användas tillsammans med utvändiga gängor med gängtoleranser enligt ISO 965-4, eftersom sådana kombinationer skapar stor risk för gängskjuvning. ANM: Invändiga gängor med toleransklass 6AZ är främst avsedda för användning tillsammans med utvändiga gängor som har centrifugerats efter varmförzinkning. Invändiga gängor med toleransklass 6AX är främst avsedda för användnng tillsammans med varmförzinkade utvändiga gängor med tjock beläggning, som inte har centrifugerats.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.