Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tobak och tobaksprodukter - Bestämning av vatteninnehåll - Karl Fischer-metoden
Nummer:ISO/DIS 6488
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 442
Namn på kommittén:Tobak
Publicerat:den 22 sep 2020
Sista svarsdatum:den 2 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method for the determination of water content by the Karl Fischer method. It is applicable to raw tobacco as well as tobacco taken from finished products. The method is suitable for water contents ranging from a mass fraction of at least 2 % to 55 %.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.