Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Nummer:prEN 1993-1-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 188
Namn på kommittén:Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong
Publicerat:den 21 sep 2020
Sista svarsdatum:den 9 nov 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

(1) Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. (2) Eurokod 3 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, omfattas inte. (3) Eurokod 3 är avsedd att användas tillsammans med: — EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk — EN 1991: Laster på bärverk — ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner — EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner — EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till (4) Eurokod 3 är uppdelad i följande delar: EN 1993-1 Dimensionering av stålkonstruktioner : Allmänna regler och regler för byggnader. EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar. EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar. EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar. EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont. EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.