Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vibration och stöt - Metoder för kalibrering av givare - Del 21: Kalibrering av vibrationer genom jämförelse med en referensgivare
Nummer:ISO/DIS 16063-21:2003/Amd 2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 111
Namn på kommittén:Vibration och stöt
Publicerat:den 11 sep 2020
Sista svarsdatum:den 30 okt 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 16063 describes the calibration of rectilinear vibration transducers by comparison. Although it mainly describes calibration using direct comparison to a standard calibrated by primary methods, the methods described can be applied between other levels in the calibration hierarchy. This part of ISO 16063 specifies procedures for performing calibrations of rectilinear vibration transducers by comparison in the frequency range from 0,4 Hz to 10 kHz. It is primarily intended for those who are required to meet ISO standardized methods for the measurement of vibration under laboratory conditions, where the uncertainty of measurement is relatively small. It can also be used under field conditions, where the uncertainty of measurement may be relatively large. From knowledge of all significant sources of uncertainty affecting the calibration, the expanded uncertainty can be evaluated using the methods given in this part of ISO 16063. It also covers the assessment of uncertainties for calibrations performed using a check standard. Comparison calibrations made in accordance with this part of ISO 16063 need to allow for the environmental conditions of the reference transducer calibration. NOTE Transducer calibrations made under extreme environmental conditions are covered by other International Standards.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.