Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på arbetet: att hantera psykosociala risker - Vägledning
Nummer:ISO/DIS 45003
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 301
Namn på kommittén:Arbetsmiljöledningssystem
Publicerat:den 20 aug 2020
Sista svarsdatum:den 15 okt 2020
Ämnesområden:
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides guidance with respect to managing psychosocial risk within an occupational health and safety (OH&S) management system based on ISO 45001 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. It enables organizations to prevent work-related injury and ill health of their workers and other interested parties, and to promote well-being at work. It is applicable to organizations of all sizes and in all sectors, for the development, implementation, maintenance and continual improvement of healthy and safe workplaces.

NOTE 1 When the term ‘worker’ is used in this document, worker representatives, where they exist, are always implied.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.