Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kallvalsade smala band för värmebehandling - Tekniska leveransbestämmelser
Nummer:prEN 10132
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 142
Namn på kommittén:Konstruktionsstål
Publicerat:den 11 aug 2020
Sista svarsdatum:den 5 okt 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the technical delivery conditions for cold rolled narrow steel strip made of non alloy and alloy steel grades in the form of coils and cut lengths in rolling widths less than 600 mm. Cold rolled narrow steel strip is available in grades of case hardening steel and of steels for quenching and tempering for general and special applications particularily springs.

— Case hardening steels in thicknesses up to and including 10 mm;

— Steels for quenching and tempering in thicknesses up to and including 6 mm in the conditions annealed (+A), annealed and skin passed (+LC) or cold rolled (+CR);

— Steels in the quenched and tempered condition (+QT) in thicknesses between 0,30 mm and 3,00 mm.

In special cases supplementary requirements or deviations with respect to this document can be agreed between the purchaser and the supplier at the time of enquiry and order (see 5.2 and Annex A).

In addition to the requirements of this document, the general technical delivery requirements specified in EN 10021 apply.

This document does not cover cold rolled flat products for which separate standards exist, e.g.:

— Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming (EN 10139);

— Cold rolled steel flat products with higher yield strength for cold forming (EN 10268).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.