Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 4: Informationsutbyte
Nummer:ISO/DIS 23247-4
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 280
Namn på kommittén:Information och automation i produktlivscykeln
Publicerat:den 10 aug 2020
Sista svarsdatum:den 5 okt 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 23247 identifies technical requirements for information exchange between entities within the reference architecture.

The ISO 23247 series defines a framework to guide the creation of Digital Twins of observable manufacturing elements including personnel, equipment, materials, processes, facilities, environment, products, and supporting documents.

The requirements for information exchange in the following networks are within the scope of this part of ISO 23247:

— User network that connects the User entity and Core entity;

— Service network that connects sub-entities within the Core entity;

— Access network that connects the Data collection and device control entity to the Core entity and to the User entity;

— Proximity network that connects the Data collection and device control entity to the observable manufacturing elements.

The following are described in other parts of ISO 23247:

— overview and general principles (Part 1);

— reference architecture (Part 2);

— digital representation of manufacturing elements (Part 3).

The following are outside of the scope of ISO 23247, but will be identified as use cases in technical reports.

— selection of the manufacturing devices and other resources to be represented by Digital Twins;

— selection of the manufacturing processes to be represented by Digital Twins;

— selection of the manufacturing products to be represented by Digital Twins.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.