Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 1: Översikt och allmänna principer
Nummer:ISO/DIS 23247-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 280
Namn på kommittén:Information och automation i produktlivscykeln
Publicerat:den 10 aug 2020
Sista svarsdatum:den 5 okt 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 23247 provides an overview and general principles of a Digital Twin for manufacturing.

The ISO 23247 series defines a framework to guide the creation of Digital Twins of observable manufacturing elements including personnel, equipment, materials, processes, facilities, environment, products, and supporting documents.

The following are within the scope of this part of ISO 23247:

— scope statement for ISO 23247 as a whole;

— terms and definitions used throughout ISO 23247;

— overview and requirements of the Digital Twin framework for manufacturing.

The following are described in other parts of ISO 23247:

— reference architecture (Part 2);

— digital representation of manufacturing elements (Part 3);

— information exchange requirements for Digital Twins (Part 4).

The following are outside the scope of ISO 23247, but will be identified as use cases in technical reports;

— selection of the manufacturing devices and other resources to be represented by Digital Twins;

— selection of the manufacturing processes to be represented by Digital Twins;

— selection of the manufacturing products to be represented by Digital Twins.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.