Detaljer om förslaget

Svensk titel: Arbetsplatsluft - Vägledning för bestämning av respirabel kristallin kiseldioxid
Nummer:ISO/DIS 24095
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 20 jul 2020
Sista svarsdatum:den 2 okt 2020
Ämnesområden:Arbetsplatsluft
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard gives guidelines for the quality assurance of measurements of respirable crystalline silica in air using direct on-filter or indirect X-ray diffraction and infrared analysis methods. The scope of this International Standard includes the following crystalline silica polymorphs: quartz and cristobalite.

These guidelines are also relevant to the analysis of filters obtained from dustiness measurements in accordance with EN 15051[1].

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.