Detaljer om förslaget

Svensk titel: Riktlinjer för bestämning av organiska kol- och kvävebestånd och deras variationer i mineraljord på plotskala
Nummer:ISO/DIS 23400
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 17 jul 2020
Sista svarsdatum:den 29 sep 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document presents a method to quantify the soil organic carbon and nitrogen stocks in mineral soils at plot scale. It also provides guidance on how to detect and quantify simultaneously the variations of the carbon and nitrogen stocks over time in mineral soils at field scale. It is based on several documents already published [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

This guidance does not apply to organic soils, soils with permafrost, wetland soils, or to soil layers prone to submergence below the groundwater table.

NOTE 1 The potential for soil to store carbon is viewed as a possible way to mitigate greenhouse gas emissions (GHGs). Knowledge on soil nitrogen is also crucial as nitrogen interacts with carbon cycling through plant and organic matter decomposers nutrition, and leakage of N is of environmental concern (e.g. N2O emissions, NO3- leaching). Therefore, it is becoming increasingly important to measure accurately the impact of changes of land uses and practices on organic carbon and nitrogen stocks.

NOTE 2 While understanding changes in soil inorganic carbon also will be required to understand the land-atmosphere exchange of CO2, measuring stocks of soil inorganic carbon is outside the scope of this guidance document.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.