Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 14: Balanseringskrav på rotorer i stabilt (styvt) och flexibelt tillstånd - Balanceringsfel - Tillägg 1
Nummer:ISO/DIS 21940-14:2012/Amd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 111
Namn på kommittén:Vibration och stöt
Publicerat:den 7 jul 2020
Sista svarsdatum:den 31 aug 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 21940-14 specifies the requirements for:

a) identifying errors in the rotor balancing process;

b) assessing the identified errors;

c) taking the identified errors into account;

d) evaluating the residual unbalance in any two correction planes

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.