Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 11: Rutiner och toleranser för rotorer med stela beteenden - Tillägg 1
Nummer:ISO/DIS 21940-11:2016/Amd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 111
Namn på kommittén:Vibration och stöt
Publicerat:den 7 jul 2020
Sista svarsdatum:den 31 aug 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO 21940-11:2016 establishes procedures and unbalance tolerances for balancing rotors with rigid behaviour. It specifies a) the magnitude of the permissible residual unbalance, b) the necessary number of correction planes, c) the allocation of the permissible residual unbalance to the tolerance planes, and d) how to account for errors in the balancing process. NOTE In ISO 21940-14, the assessment of balancing errors is considered in detail. Fundamentals of rotor balancing are contained in ISO 19499 which gives an introduction to balancing. ISO 21940-11:2016 does not cover the balancing of rotors with flexible behaviour. Procedures and tolerances for rotors with flexible behaviour are dealt with in ISO 21940-12.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.