Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tågvirke - Splittfilm, monofilament och multifilament (PP2) av polypropen och multifilament (PP3) av högstyrkepolypropen - 3-, 4-, 8- och 12-duktsrep
Nummer:prEN ISO 1346
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 29 jun 2020
Sista svarsdatum:den 24 aug 2020
Ämnesområden:Tågvirke och rep
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies requirements for 3-strand hawser-laid and 4-strand shroud-laid ropes, 8-strand braided ropes and 12-strand braided ropes for general service made of polypropylene, and gives rules for their designation.

This International Standard does not cover all variations in strength or product performance. The rope manufacturer should be consulted to ensure the intended design meets the requirements of the application.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.