Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 5: Kopparspegelprovning
Nummer:prEN ISO 9455-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 134
Namn på kommittén:Svetsteknik
Publicerat:den 24 jun 2020
Sista svarsdatum:den 24 aug 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a qualitative method for assessing the aggressiveness of a flux towards copper.

The test is applicable to all fluxes of type 1 as defined in ISO 9454-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.