Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Plastsliprar för spår och växlar - Del 3: Allmänna krav
Nummer:ISO/DIS 12856-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnväg, tunnelbana och spårväg
Publicerat:den 15 jun 2020
Sista svarsdatum:den 14 aug 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12856 specifies general requirements of polymeric composite railway sleepers. It is applicable to the sleepers, bearers and transoms to be installed in all tracks (both heavy and urban rail) with or without ballast.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.