Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 3: Mätsystem - Maskiner för spårbyggnation och spårunderhåll
Nummer:prEN 13848-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnväg, tunnelbana och spårväg
Publicerat:den 15 jun 2020
Sista svarsdatum:den 13 aug 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies the minimum requirements for measuring systems fitted on Track Construction and Maintenance Machines to give an evaluation of track geometry quality when they measure any one or more of the parameters described in EN 13848-1. This European Standard also gives the acceptable differences from EN 13848-1 when using chord measurements. This European Standard does not specify: - requirements for vehicle acceptance; - criteria for track works acceptance; - requirements for Urban Rail Systems. However, parts of it can be used as a reference until a specific Standard is published. Only systems put into service after the standard comes into force are concerned.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.