Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av rivhållfasthet - Del 2: Ballistisk pendelmetod
Nummer:prEN ISO 4674-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 9 jun 2020
Sista svarsdatum:den 3 aug 2020
Ämnesområden:Belagda tyger
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes a method for the determination of tear resistance based on the action of an active force applied to a notched test piece.

The test may be carried out on:

— test pieces that have been conditioned in a standard atmosphere, or

— test pieces that have undergone pre-treatment, e.g. water immersion.

The results obtained by this method are not to be compared with those obtained by methods involving constant rate of tear.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.