Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gummi- eller plastbelagd väv - Bestämning av motstånd mot ozonsprickbildning under statiska förhållanden
Nummer:ISO/DIS 3011
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 27 maj 2020
Sista svarsdatum:den 26 jul 2020
Ämnesområden:Belagda tyger
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of the resistance of fabrics coated with rubber or plastics to ozone cracking under static conditions.

The test is designed to determine the relative resistance to cracking of fabric coated with rubber or plastics when exposed under static strain to air containing ozone in the absence of direct sunlight.

Like all ageing tests, it should be considered as a means of comparing articles of the same composition and destined for the same application, but not as an absolute criterion. It is preferable to limit the significance of the test by considering it only as a means of control when a fabric attains a resistance superior to a threshold given in comparison with a certain type of degradation.

Taking these remarks into account, the results obtained at the time of test cannot be taken as a prediction of the length of life of the product.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.