Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 6: Truckar utrustade med plattform för bärande av last och personer -
Nummer:prEN ISO 3691-6:2015/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 221
Namn på kommittén:Industritruckar
Publicerat:den 29 maj 2020
Sista svarsdatum:den 14 jul 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 3691 gives safety requirements and the means for their verification for self-propelled carriers designed for carrying burdens without lifting, as defined in ISO 5053, and/or personnel carriers, having three or more wheels, a maximum speed not exceeding 56 km/h and a load capacity not exceeding 5 000 kg (hereafter referred to as carriers or trucks).

This part of ISO 3691 is applicable to trucks equipped with a platform (which can be tilting) for the purpose of carrying materials or with a number of seats for the purpose of transporting passengers.

It is not applicable to
— vehicles intended primarily for earth-moving or over-the-road hauling,
— driverless trucks,
— golf cars,
— tractors with a drawbar pull up to and including 20 000 N equipped with a platform for the purpose of carrying materials.

This part of ISO 3691 deals with all significant hazards, hazardous situations or hazardous events, as listed in Annex A, relevant to the applicable machines when used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer.

It does not establish requirements for hazards that can occur when using trucks on public roads or when operating in potentially explosive atmospheres.

Regional requirements, additional to the requirements given in this part of ISO 3691, are addressed in ISO/TS 3691-7 and ISO/TS 3691-8.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.