Detaljer om förslaget

Svensk titel: Skivplogar - Specifikationer och provningstmetod
Nummer:ISO/DIS 22494
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 228
Namn på kommittén:Lantbruksmaskiner
Publicerat:den 13 maj 2020
Sista svarsdatum:den 17 jul 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Standard specifies the specifications, requirements and test method for tractor-operated disc ploughs which is applied for 3 point hitch, and flat and concave disc ploughs.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.