Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 23692
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 121
Namn på kommittén:Bestämning av mikrostruktur i stål
Publicerat:den 5 maj 2020
Sista svarsdatum:den 24 jun 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies procedures for quantitative analysis of Mn dendritic segregation in steel billets using electron probe microanalysis (EPMA).

This document is mainly applied in continuously cast product with Mn content more than 0.01 % by mass. This method can also be used in steel ingots and steel products.

The minimum size of analysable dendrites is totally dependent on the resolution of microscope of EPMA and beam size of filament used for quantitative analysis.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.