Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-6: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Hydraulcylindrar
Nummer:prEN 13001-3-6:2018/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 262
Namn på kommittén:Lyftkranar
Publicerat:den 28 apr 2020
Sista svarsdatum:den 1 jul 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard is to be used together with EN 13001-1, EN 13001-2 and EN 13001-3-1 as well as pertinent crane type product EN standards, and as such they specify general conditions, requirements and methods to, by design and theoretical verification, prevent mechanical hazards of hydraulic cylinders that are part of the load carrying structures of cranes. Hydraulic piping, hoses and connectors used with the cylinders, as well as cylinders made from other material than carbon steel, are not within the scope of this standard.

The following are significant hazardous situations and hazardous events that could result in risks to persons during intended use and reasonably foreseeable misuse. Clauses 4 to 7 of this standard are necessary to reduce or eliminate risks associated with the following hazards:

a) exceeding the limits of strength (yield, ultimate, fatigue);

b) elastic instability (column buckling).

NOTE EN 13001–3–6 deals only with the limit state method in accordance with EN 13001–1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.