Detaljer om förslaget

Svensk titel: Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Bestämning av gossypol i bomullsfrö och utfodringsmaterial genom LC-MS/MS
Nummer:prEN 17504
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 27 apr 2020
Sista svarsdatum:den 30 jun 2020
Ämnesområden:Djurfoder
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes a method for the determination of free gossypol, extractable by acidified acetonitrile/water, in cottonseed, cottonseed products and complete feed by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).

This document has been successfully validated in the range of 69 mg/kg to 5 950 mg/kg by collaborative trial in the following matrices: cottonseed, cottonseed products (cake/meal, hulls) and complete feed for bovine, porcine and poultry.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.