Detaljer om förslaget

Svensk titel: Bestämning av flampunkt - Sluten degel metod enligt Abel (ISO/DIS 13736:2020)
Nummer:prEN ISO 13736
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 413
Namn på kommittén:Provning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 22 apr 2020
Sista svarsdatum:den 14 jun 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.