Detaljer om förslaget

Svensk titel: Majs - Bestämning av fuktinnehåll (i malda korn och hela korn)
Nummer:prEN ISO 6540
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 14 apr 2020
Sista svarsdatum:den 4 jun 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This section specifies the reference method for the determination of the moisture content of maize grains and maize semolina.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.