Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eldrivna vägfordon - Elektriska specifikationer och provningar för system och komponenter i spänningsklass B - Del 2: Elprovningar för komponenter
Nummer:ISO/DIS 21498-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 517
Namn på kommittén:El- och hybridfordon
Publicerat:den 27 mar 2020
Sista svarsdatum:den 9 jun 2020
Ämnesområden:Elfordon
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to voltage class B electric propulsion systems and connected auxiliary electric systems of electrically propelled road vehicles. It applies to electric circuits and components in these systems.

This document focuses on the characteristics at the DC voltage class B terminals of these components as specified in part 1 of this standard. It describes testing methods, test conditions and test requirements for components exposed to electrical behaviour caused by operation of electric loads and power sources.

 Note: This document does not cover electrical safety (see ISO 6469, ISO 17409).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.