Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industrirobotar - Terminologi
Nummer:ISO/DIS 8373
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 278
Namn på kommittén:Robotik
Publicerat:den 19 mar 2020
Sista svarsdatum:den 18 maj 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard defines terms used in relation with robots.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.