Detaljer om förslaget

Svensk titel: Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare
Nummer:ftSS 990001-2
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 577
Namn på kommittén:Trädvård
Publicerat:den 3 mar 2020
Sista svarsdatum:den 24 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument specificerar krav på utförare av beskärningstjänster av träd i miljöer där de förvaltas på individnivå i syfte att säkerställa funktion, säkerhet och estetik. Denna standard beskriver också processer och åtgärder för beskärning och hur dessa utförs på ett korrekt sätt.

Detta dokument inte avsett att användas vid beskärning av rötter, buskar, eller träd som förvaltas i produktionssyfte, exempelvis för fruktodlingar och plantskolor.

Anm: Krav på beställare specificeras i ftSS 990001-1:2020.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.