Detaljer om förslaget

Svensk titel: Trädvård - Termer och definitioner
Nummer:ftSS 990000
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 577
Namn på kommittén:Trädvård
Publicerat:den 3 mar 2020
Sista svarsdatum:den 24 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument definierar termer som används i en upphandlings- och utförandeprocess för trädvård, trädvårds-tjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd.

Detta dokument omfattar terminologi för:

— beskrivning av träd,

— funktioner hos träd,

— beskärning och andra beställningsbara åtgärder,

— trädbesiktning,

— naturvård,

— riskbedömning,

— skador,

— åtgärder.

Terminologi för trädbiologi, markarbeten samt plantskolerelaterade termer omfattas inte.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.